Press "Enter" to skip to content

والدین باید بر بازی‌های رایانه‌ای کودک خود نظارت کنند

یک روانشناس گفت: حذف کردن فضای مجازی و بازی های رایانه ای از زندگی کودکان امکان پذیر نیست؛ بنابراین والدین باید نظارت بیشتری بر کودکان خود داشته باشند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: