Press "Enter" to skip to content

موسویان: ترامپ بنزین به آتش بحران‌های اقتصادی منطقه می‌ریزد

مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران گقت: وقتی که هدف اصلی آمریکا تغییر رژیم است، ایران برای چه باید مذاکره کند؟


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: