Press "Enter" to skip to content

طرح تحول سلامت به جای راهگشایی معضل آفرین شد

نماینده مردم تهران در مجلس، با بیان اینکه دامن زدن به گرفتاری بیماران در مراکز درمانی با افزایش نابهنگام ارز کلید خورد، گفت: طرح تحول سلامت به جای راهگشایی معضل آفرین شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: