Press "Enter" to skip to content

سوپرمیکرو وجود تراشه های جاسوسی چینی را بررسی می کند

شرکت سوپرمیکرو اعلام کرد که سخت افزارهای خود را به شکل کامل و دقیق برای اطمینان از عدم وجود تراشه های جاسوسی چینی بررسی خواهد کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: