Press "Enter" to skip to content

سوال کدخدایی پیرامون چگونگی تصویب CFT

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در CFT واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: