Press "Enter" to skip to content

ذائقه ایرانی ها شیرین شده است/زنگ خطر افزایش چاقی

نماینده اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، گرایش ذائقه ایرانی ها به سمت مواد غذایی شیرین را خطرناک دانست و گفت: این موضوع می تواند زنگ خطری برای افزایش چاقی باشد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: