Press "Enter" to skip to content

بهبود امور گمرکی و ارتقای جایگاه تجارت فرامرزی ایران در جهان

کاخکی گفت:بهبود روند ورود و خروج گمرکی و کاهش زمان و هزینه صادرات و واردات، باعث شد تا بانک جهانی رتبه ایران در تجارت فرامرزی را ارتقا دهد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: