Press "Enter" to skip to content

ایران بر حق ذاتی خود در استفاده از انرژی هسته ای مصمم است

نیویورک- ایرنا- سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواست اجازه ندهند اقدامات فریبکارانه آمریکا بار دیگر باعث یک بحران بین المللی شود و گفت: ایران مصمم به اعمال حق ذاتی خود در انرژی هسته ای و چرخه کامل سوخت ملی برای اهداف صلح آمیز است.



برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: